علی محبتی آرانی (مهندسی مکانیک)
بیش از 5 سال سابقه تدرس نرم افزار اتوکد و سایر نرم افزار های مربوطه تدریس دوره ها و کارگاه های اتوکد در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده معماری پردیس هنر دانشگاه تهران و ... تدریس خصوصی و نیمه خصوصی دوره های نرم افزار اتوکد و .... همکاری در پروژه‏ های عمران، ماشین سازی و تاسیسات، در پروژه های داخلی و بین الملی . .