آموزش وب مقدماتی
در این دوره با مفاهیم اولیه مورد نیاز برای طراحی وبسایت به طور کامل آشنا خواهید شد.
ظرفیت رویداد تکمیل شد.
از ۸۰٬۰۰۰ تومان
شروع ۴ Amordaad ۹۸
۱۶ ساعت
سرفصل‌ها:
 • Section 1: Introduction to this Course
 • Section 2: Introduction to Front End Development
 • Section 3: Introduction to HTML
 • Section 4: Intermediate HTML
 • Section 5: Introduction to CSS
 • Section 6: Intermediate CSS
 • Section 7: Bootstrap (3)
 • Section 8: Bootstrap 4!
 • Section 9: Bootstrap 4: Flexbox and Layout
 • Section 10: Introduction to JavaScript
 • Section 11: Javascript Basics: Control Flow
 • Section 12: Javascript Basics: Functions
 • Section 13: Javascript Basics: Arrays
 • Section 14: Javascript Basics: Objects
 • Section 15: DOM Manipulation
 • Section 16: Advanced DOM Manipulation
 • Section 17: Color Game Project
 • Section 18: Intro to jQuery
 • Section 19: Advanced jQuery
 • Section 20: Todo List Projects

توضیحات:

عنوان رویداد
آموزش وب مقدماتی


ظرفیت
۳۰ نفر

تاریخ شروع
۴ Amordaad ۹۸

زمان برگزاری
شنبه و دوشنبه - ۹ الی ۱۳

مدت رویداد
۱۶ ساعت

مکان برگزاری
دانشکده مهندسی کامپیوتر کلاس ۲۰۴


ظرفیت رویداد تکمیل شد.