مروری بر مقاومت مصالح ۱
ویژه امتحان میانترم
ظرفیت رویداد تکمیل شد.
از ۵۰٬۰۰۰ تومان
شروع ۳۰ Aabaan ۰۰
۴ ساعت
سرفصل‌ها:
  • تنش
  • کرنش
  • پیچش
  • حل سوالات دانشجویان
  • جمع بندی مفاهیم

توضیحات:

انجمن علمی عمران و محیطزیست امیرکبیر برگزار میکند:

مروری بر مقاومت مصالح ۱

با حضور محمد آقا محمدی

محوریت موضوعات:

تنش

کرنش

پیچش

حل سوالات دانشجویان

جمع بندی مفاهیم

هزینه این دوره برای دانشجویان عمران امیرکبیر ۵۰ هزار تومان و برای سایر ۶۰ هزار تومان است

عنوان رویداد
مروری بر مقاومت مصالح ۱


ظرفیت
۸۰ نفر

تاریخ شروع
۳۰ Aabaan ۰۰

زمان برگزاری
دوشنبه و سه‌شنبه ۱۹ تا ۲۱

مدت رویداد
۴ ساعت

مکان برگزاری
سامانه ادوبی کانکت


ظرفیت رویداد تکمیل شد.