آموزش NODE JS
پلتفرم node js یک محیط اجرای کد های جاوا اسکریپت برای برنامه نویسی سمت سرور برای تولید صفحات پویای وب میباشد.
ظرفیت رویداد تکمیل شد.
از ۱۰۰٬۰۰۰ تومان
شروع ۱۸ Amordaad ۹۸
۲۴ ساعت
سرفصل‌ها:
 • 1Getting Started with Node.js
 • Installing Node
 • Node Core
 • Node Module
 • File System
 • HTTP Module
 • Asynchronous vs Synchronous processing
 • 2Node As a Web Server
 • Intro to Express
 • Routing With Express
 • Serving Files with Express
 • Uploading Files with Express
 • Express methods
 • Intro to Socket.io
 • Creating a Chat App with Socket.io
 • 3Views and Templates
 • Template engines for Express
 • Ejs basics
 • Customizing Web pages with Ejs
 • 4Working with MonogoDB in Node.js
 • Intro to MongoDB
 • Intro to Mongoose.js
 • Mongoose Models and Fields
 • CRUD operations with Mongoose
 • 5Authentication With Passport.js
 • Intro to Passport.js
 • Creating a Local Strategy for Authentication
 • Authentication with google OAuth 2.0
 • Storing Sessions with MongoDB

توضیحات:

عنوان رویداد
آموزش NODE JS


ظرفیت
۳۰ نفر

تاریخ شروع
۱۸ Amordaad ۹۸

زمان برگزاری
شنبه و دوشنبه - ۱۴ الی ۱۸

مدت رویداد
۲۴ ساعت

مکان برگزاری
دانشکده مهندسی کامپیوتر کلاس ۲۰۵


درباره مدرس:
ظرفیت رویداد تکمیل شد.