شبیه سازی دینامیک مولکولی
شبیه‌سازی دینامیک مولکولی ابزاری قدرتمند برای بررسی خواص ماده، پلیمریزاسیون، طراحی دارو‌ها، مدل کردن بیو‌مولکول‌ها و بسیاری از کاربرد‌های دیگر و بررسی چرایی این پدیده‌ها در ابعاد مولکولیست.
ظرفیت رویداد تکمیل شد.
از ۲۰۰٬۰۰۰ تومان
شروع ۲۲ Aabaan ۹۸
۲۴ ساعت
سرفصل‌ها:
 • • پیشینه ی شبیه سازی های رایانه ای، مفاهیم پایه ای شبیه سازی دینامیک
 • مولکولی و آشنایی با مدل سازی اتمی
 • • مقدمه ای بر ترمودینامیک آماری، آنسامبل ها و روش های مختلف برقراری
 • آنسامبل ها(کنترل دما و کنترل فشار)
 • • توابع انرژی پتانسیل، میدان های نیرو برای ذرات و مکانیک مولکولی
 • • شرایط مرزی و شرایط اولیه ی سیستم
 • • الگوریتم های انتگرال گیری از معادلت حرکت
 • • نوشتن برنامه ای ساده با استفاده از پایتون یا متلب برای اجرای شبیه سازی
 • دینامیک مولکولی و مشاهده ی مشکلت برنامه نویسی
 • • آشنایی اولیه با نرم افزار های مختلف در زمینه ی شبیه سازی دینامیک
 • مولکولی (نصب و راه اندازی و شروع کار با مثال های ساده)
 • • تعریف سیستم مورد مطالعه برای نرم افزار، چگونگی ورود داده های اولیه به
 • نرم افزار و برقراری تعادل در سیستم
 • • مفهوم خواص استاتیک و چگونگی به دست آوردن آن ها با نرم افزار
 • • مفهوم خواص دینامیک و چگونگی به دست آوردن آن ها با نرم افزار
 • • آشنایی با نرم افزار های کمکی برای ورود داده هایی با ساختار های پیچیده به
 • و ...) و نمایش moltemplate, packmol, msi2lmp, atomsk, VMD) لمپس
 • VMD, ovito, gnuplot,) خروجی های لمپس با نرم افزار های مختلف
 • (... , MATLAB, python
 • نقطه ی ،MSD محاسبه ی ،RDF • بررسی مثال های مختلف(تابع توزیع شعاعی
 • برای پلیمر ها، محاسبه ی ضریب نفوذ، پارامتر حللیت، ویسکوزیته، Tg ذوب و
 • نمودار تنش-کرنش و محاسبه ی مدول، شبیه سازی غشاها، محاسبه ی
 • آنتروپی، انرژی آزاد و …)
 • و حل مثال با لمپس Coarse-Graining • آشنایی با مفهوم
 • • بررسی و پیاده سازی شبیه سازی های صورت گرفته در مقالت مختلف
 • لمپس و پرسش سؤالت خود از متخصصان mailing list • نحوه ی استفاده از
 • این رشته

توضیحات:
عنوان رویداد
شبیه سازی دینامیک مولکولی


ظرفیت
۱۵ نفر

تاریخ شروع
۲۲ Aabaan ۹۸

زمان برگزاری
پنج‌شنبه‌ها ۱۳ الی ۱۷

مدت رویداد
۲۴ ساعت

مکان برگزاری
ساختمان ابوریحان


درباره مدرس:
الیار تورانی
مهندسی پلیمر
تحصیلات خود را در دانشگاه صنعتي امیرکبیر و بر روی شبیه سازی دینامیک مولکولیِ تاثیر اندازه و بار نانوذرات بر خواص پلیمرها به انجام رساند. در طی تحصیل، دروس اختیاری کاربرد کامپیوتر در فیزیک، فیزیک محاسباتی، مباحث ویژه ی دوره ی دکترا و شبیه سازی دینامیک مولکولی و کارگاه های متعدد را از اساتید صاحب نام فراگرفته و در پروژه ها و تدریس در این زمینه فعال است. علاقه ی اصلی وی به دینامیک ماکرومولکول هاست.
ظرفیت رویداد تکمیل شد.