Climate Change & H2 Solution
به مناسبت روز جهانی محیط زیست انجمن مهندسی شیمی دنشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌کند: Climate Change and the Hydrogen Solution
ظرفیت رویداد تکمیل شد.
رایگان
شروع ۱۴ Khordaad ۰۰
۲ ساعت
سرفصل‌ها:
  • - Climate change and global warming
  • - Energy future
  • - Hydrogen as part of clean and secure energy
  • - Challenges and opportunities

توضیحات:

:انجمن مهندسی شیمی دنشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌کند

وبينار محیط زیست و‌سوخت‌های آینده به مناسبت روز جهانی محیط زیست

با حضور دکتر محمد رحمانی

رییس پژوهشکده آب، محیط زیست و‌ توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

زمان: ۱۵ خرداد ۱۴۰۰

ساعت ۱۰ الی ۱۲


هزینه شرکت در دوره: رایگان


به دلیل محدود بودن ظرفیت اولویت با افرادی هست که زودتر ثبت نام کنند.

شرکت برای عموم آزاد است.


اين وبينار در بستر Adobe Connect برگزار خواهد شد.

براي ورود به جلسه بایستی حتما ثبت نام صورت گيرد .

عنوان رویداد
Climate Change & H۲ Solution


تاریخ شروع
۱۴ Khordaad ۰۰

زمان برگزاری
شنبه ۱۰-۱۲

مدت رویداد
۲ ساعت

مکان برگزاری
بستر Adobe Connect


ظرفیت رویداد تکمیل شد.