کارگاه آموزش انتگرال
آشنایی با انتگرال و کاربردهای آن
ظرفیت رویداد تکمیل شد.
از ۱۰٬۰۰۰ تومان
شروع ۸ Aazar ۹۹
۲ ساعت
سرفصل‌ها:
  • مفهوم انتگرال
  • فرمول های انتگرال و محاسبات آن
  • محاسبات انتگرال به کمک روش های تغییر متغیر و انتگرال جزئی
  • انتگرال و کاربرد های آن

توضیحات:


عنوان رویداد
کارگاه آموزش انتگرال


ظرفیت
۸۰ نفر

تاریخ شروع
۸ Aazar ۹۹

زمان برگزاری
یکشنبه-۱۷ الی ۱۹

مدت رویداد
۲ ساعت

مکان برگزاری
سامانه adobe connect


ظرفیت رویداد تکمیل شد.