صفر تا صد دینامیک
رفع اشکال و مروری بر دینامیک برای میان‌ترم
ظرفیت رویداد تکمیل شد.
از ۳۰٬۰۰۰ تومان
شروع ۲۶ Aabaan ۰۰
۲:۳۰
سرفصل‌ها:
  • کینماتیک ذرات
  • سینماتیک ذرات
  • قانون دوم نیوتن
  • روش‌های انرژی و ممنتوم
  • سیستم ذرات

توضیحات:

انجمن علمی عمران و محیطزیست امیرکبیر برگزار میکند:

صفر تا صد دینامیک

با حضور استاد محمد آقامحمدی

محوریت موضوعات:

کینماتیک ذرات

سینماتیک ذرات

قانون دوم نیوتن

روش‌های انرژی و ممنتوم

سیستم ذرات


هزینه برای دانشجویان امیرکبیر ۳۰ هزار تومان

برای دانشجویان سایر دانشگاه‌ها ۴۰ هزار تومان

عنوان رویداد
صفر تا صد دینامیک


ظرفیت
۸۰ نفر

تاریخ شروع
۲۶ Aabaan ۰۰

زمان برگزاری
پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۹:۳۰ تا ۲۲

مدت رویداد
۲:۳۰

مکان برگزاری
سامانه ادوبی کانکت


ظرفیت رویداد تکمیل شد.