آموزش داکر
دردنیای امروز توسعه نرم افزار، Container و Docker از کلیدواژه هایی است که بسیار زیاد شنیده می شود. Docker یک Container Engine متن باز است.
ظرفیت رویداد تکمیل شد.
از ۴۰٬۰۰۰ تومان
شروع ۱۰ Shahrivar ۹۸
۶ ساعت
سرفصل‌ها:
  • Containers and working with them
  • Installation
  • Basic commands
  • Storage
  • Network
  • Writing our Application
  • Docker compose
  • Introduction to continues integration

توضیحات:

عنوان رویداد
آموزش داکر


ظرفیت
۳۰ نفر

تاریخ شروع
۱۰ Shahrivar ۹۸

زمان برگزاری
دوشنبه - ۱۰ الی ۱۳ و ۱۴ الی ۱۷

مدت رویداد
۶ ساعت

مکان برگزاری
دانشکده مهندسی کامپیوتر کلاس ۲۰۴


درباره مدرس:
احمد انواری
Backend Developer
همکاری در توسعه سایت دانشگاه صنعتی امیرکبیر (DevOps Engineering) مدرس دوره های برنامه نویسی با زبان JAVA مبتدی و پیشرفته انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیز مدرس دوره برنامه نویسی با زبان C سایت “مکتب خونه” همکاری با شرکت علی بابا به عنوان Backend Developer همکاری با شرکت اسنپ به عنوان Backend Developer
ظرفیت رویداد تکمیل شد.