آموزش DJANGO
Django یک فریم‌ورک سطح بالا و open source پایتون برای توسعه وب در سمت back-end است.
ظرفیت رویداد تکمیل شد.
از ۸۰٬۰۰۰ تومان
شروع ۲۵ Amordaad ۹۸
۱۶ ساعت
سرفصل‌ها:
 • Django Setup(Version 2)
 • Django Built-In Components
 • Create Product Objects in the Python Shell
 • New Model Fields
 • URL Routing and Requests Dynamic URL Routing
 • Django URLs Reverse
 • Django Templates
 • Django Templating Engine Basics
 • Rendering Context in a Template
 • For Loop in a Template
 • Using Conditions in a Template
 • Template Tags and Filters
 • Django Forms Raw HTML Form
 • Pure Django Form
 • Form Validation
 • Django ORM
 • Database handling in django using Postgres
 • Django Class Based Views
 • Django and Rest framework
 • Integration between Django and Front Frameworks(React, Vue)

توضیحات:

عنوان رویداد
آموزش DJANGO


ظرفیت
۳۰ نفر

تاریخ شروع
۲۵ Amordaad ۹۸

زمان برگزاری
شنبه و دوشنبه - ۱۴ الی ۱۸

مدت رویداد
۱۶ ساعت

مکان برگزاری
دانشکده مهندسی کامپیوتر کلاس ۲۰۴


درباره مدرس:
علیرضا حیدری
مهندسی کامپیوتر
برنامه نویس فرانت اند و بک اند شرکت بیمه بازار
ظرفیت رویداد تکمیل شد.