آموزش حل مسئله و الگوریتم
آموزش مفاهیم پایه ای مسائل الگوریتمیک من جمله تحلیل زمانی آنها، توضیح ساختمان داده های اصلی و کلیت Container ها، الگوریتم‌های مهم گراف و ساختمان های داده مربوط به آن مورد و ...
ظرفیت رویداد تکمیل شد.
از ۱۰۰٬۰۰۰ تومان
شروع ۹ Amordaad ۹۸
۳۶ ساعت
سرفصل‌ها:
 • Section 1: Introduction to this Course
 • Section 2: introduction to algorithms
 • Section 3: complexity of algorithms
 • Section 4: sorts and their implementation
 • Section 5: recursive functions
 • Section 6: basic data structures
 • Section 7: advanced data structures
 • Section 8: containers
 • Section 9: basic graph algorithms
 • Section 10: advanced graph algorithms
 • Section 11: greedy algorithms
 • Section 12: dynamic programming
 • Section 13: backtracking and applications
 • Section 14: object oriented programming
 • Section 15: design patterns

توضیحات:

عنوان رویداد
آموزش حل مسئله و الگوریتم


ظرفیت
۳۰ نفر

تاریخ شروع
۹ Amordaad ۹۸

زمان برگزاری
یکشنبه - ۱۵ الی ۱۸ پنجشنبه - ۹ الی ۱۲

مدت رویداد
۳۶ ساعت

مکان برگزاری
دانشکده مهندسی کامپیوتر کلاس ۲۰۴


درباره مدرس:
محمدمحسن محمدی
Developer
دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر دارنده مدال نقره المپیاد کامپیوتر طراح سوالات مسابقات کوئرا
ظرفیت رویداد تکمیل شد.