آموزش کاربردی نرم افزار 3DEC
نرم افزار 3DEC يک برنامه‌ي عددي سه بعدي است که بر پايه روش المان مجزا (distinct element method) براي مدلسازي توده سنگهاي ناپيوسته بکار ميرود. از اين برنامه براي مدلسازي ناپيوستار استفاده ميشود.
ظرفیت رویداد تکمیل شد.
از ۴۴۹٬۰۰۰ تومان
شروع ۲۷ Bahman ۰۰
۲۰ ساعت
سرفصل‌ها:
 • 1. مراحل مدل‌سازی و تحلیل مسائل ژئومکانیکی با استفاده از نرم افزار 3DEC
 • 2. ساخت هندسه های مختلف در محیط نرم افزار 3DEC و نرم افزارهای مرتبط (Rhino & Griddle)
 • 3. انواع شرایط مرزی و تنش های برجا در شرایط مختلف
 • 4. انواع محدوده بندی، استفاده از فایل های با پسوند DXF برای تعیین محدوده (Range)
 • 4. بررسی مدل های رفتاری مختلف درزه و مدل های رفتاری المان های حجمی
 • 5. نصب سیستم نگهداری تونل ها
 • 6. فیش نویسی به همراه حل مثال
 • 7. تحلیل جامع دینامیکی
 • 8. تحلیل جریان سیال در درزه ها
 • 9. تحلیل مدل های بلوکی
 • 10. چگونگی گرفتن پلات های مناسب
 • 11. ارائه مناسب نتایج و تحلیل نتایج

توضیحات:

3ِDEC دوره آموزش کاربردی نرم افزار

مدرس دوره : حمید زارعی

تاریخ شروع دوره : ۲۱ بهمن ۱۴۰۰

مدت زمان دوره:۲۰ ساعت ( پنجشنبه ۱۶ تا ۲۰)

:هزینه ثبت نام

دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر :۴۴۹ هزار تومان

دانشجویان سایر دانشگاه ها: ۵۴۹ هزار تومان

آزاد:۶۴۹ هزار تومان

عنوان رویداد
آموزش کاربردی نرم افزار ۳DEC


ظرفیت
۱۵ نفر

تاریخ شروع
۲۷ Bahman ۰۰

زمان برگزاری
پنجشنبه (۱۶ الی ۲۰)

مدت رویداد
۲۰ ساعت

مکان برگزاری
سامانه ادوب کانکت


میهمانان:
حمید زارعی
ظرفیت رویداد تکمیل شد.