آموزش کاربردی مقاله نویسی
مقاله راهی برای جزئیات بخشیدن به داده هایی است که از طریق تحقیق جمع آوری کرده اید. شما توانایی دارید نظر خود را در مورد تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های به دست آمده از طریق مقاله علمی به اشتراک بگذارید.
ظرفیت رویداد تکمیل شد.
از ۲۴۹٬۰۰۰ تومان
شروع ۶ Esfand ۰۰
۳۰ ساعت
سرفصل‌ها:
 • بخش اول :
 • _ مجله علمی
 • _ اهمیت نگارش مقاله
 • _ دسته بندی نوشته های علمی و دانشگاهی
 • _ دسته بندی مقالات علمی
 • بخش دوم :
 • _ عنوان مقاله
 • _ مشخصات نویسنده
 • _ چکیده
 • _ کلمات کلیدی
 • _ مقدمه : سوال تحقیق یا معرفی مساله تحت بررسی ، پیشینه تحقیق ، ارائه کار تحقیقی خود ، قدم های پیشنهاد نوشتن یک مقدمه _روش ها : اطلاعات مورد نیاز ، روش های انجام پژوهشی ، نحوه نوشتن قسمت روش ها
 • _ نتایج (یافته ها ) : جدول ها و شکل ها ، نحوه نوشتن قسمت نتایج
 • _ بحث و نتیجه گیری : نحوه نوشتن بحث و نتیجه گیری
 • _ تقدیرها
 • _ ضمایم
 • _ منابع
 • بخش سوم :
 • _ اشتباهات متداول در نگارش مقاله
 • _ انتخاب مجله
 • _ بازبینی نهایی مقاله
 • _ ارسال مقاله
 • بخش چهارم :
 • _ جایگاه سردبیری و ویراستار ها
 • _ فرآیند داوری
 • _ فرآیند نشر

توضیحات:

مقاله نویسی

مدرس : ناصر بدخشان (دانشجوی دکتری دانشگاه امیرکبیر)

تاریخ شروع دوره : 23 بهمن 1400 

مدت زمان دوره : ۳۰ ساعت (روزهای شنبه و دوشنبه 17 – 19)

:هزینه ثبت نام 

دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر: ۲۴۹ هزار تومان 

دانشجویان سایر دانشگاه ها: ۳۴۹هزار تومان

آزاد : ۴۴۹ هزار تومان

عنوان رویداد
آموزش کاربردی مقاله نویسی


ظرفیت
۳۰ نفر

تاریخ شروع
۶ Esfand ۰۰

زمان برگزاری
شنبه و دوشنبه (۱۷ الی ۱۹)

مدت رویداد
۳۰ ساعت

مکان برگزاری
سامانه ادوب کانکت


میهمانان:
ناصر بدخشان
ظرفیت رویداد تکمیل شد.