نوید داور (مهندسی پلیمر)
n.davar2014@aut.ac.ir
+دانشجوی منتخب کارشناسی مهندسی پلیمر و فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر +برگزیده جشنواره نوجوان و جوان خوارزمی +برگزیده المپیاد کشوری نانو فناوری +با ۶ ماه سابقه مشاوره در زمینه تحصیلی، اپلای و نظام وظیفه در خانه مشاوره ایرانیان (آیدانیتو) +با ۲ سال سابقه تدریس در پژوهش سرای دانش آموزی منطقه ۶ تهران در حوزه نانو فناوری +مهندسی و توسعه طرح تجاری سازی هیدروژل های آهسته رهش کشاورزی