مجتبی شیرانی (مهندس صنایع)
mojtabashirani96@gmail.com
ورودی صنایع 93 امیر کبیر ورودی 98 ارشد صنایع امیرکبیر متخصص دیتا سابقه 4 سال تدریس متلب پایتون R و...
مرتب سازی بر اساس: