فرشید صفری گلدسته (مهندسی مکانیک)
farshid333sg@gmail.com
فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر مدرس چندین دوره آموزش نرم افزار Solidworks در دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشگاه شهرکرد ، مدرسه رباتیک امیرکبیر