علی محبتی آرانی (مهندسی مکانیک)
alimohabbatiarani@gmail.com
بیش از 4 سال سابقه تدرس نرم افزار اتوکد و سایر نرم افزار های مربوطه تدریس دوره ها و کارگاه های اتوکد در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه هنر و ... همکاری در پروژه‏ های عمران و تاسیسات داخلی و بین الملی . .