رویداد معرفی دانشکده مدیریت
آموزش آنلاین باعث شده که دانشجویان تازه وارد از تجربه جو یک Business School محروم بشوند. اما چاره چیست؟ در این رویداد شرکت کنید تا با فضای دانشکده مدیریت دانشگاه امیرکبیر آشنا بشوید.
ظرفیت رویداد تکمیل شد.
رایگان
شروع ۱۸ Aazar ۹۹
۹۰ دقیقه
سرفصل‌ها:
  • فضای یک Business School چگونه است؟
  • چه مهارت هایی باید داشته باشیم؟
  • چه آینده ای در انتظار ماست؟

توضیحات:


عنوان رویداد
رویداد معرفی دانشکده مدیریت

برگزار کننده

تاریخ شروع
۱۸ Aazar ۹۹

زمان برگزاری
چهارشنبه ۱۶:۳۰ الی ۱۸

مدت رویداد
۹۰ دقیقه

مکان برگزاری
بستر مجازی


ظرفیت رویداد تکمیل شد.