آموزش مقدماتی تا پیشرفته HYSYS
Hysys محاسبات طولانی و پیچیده مهندسی را در کمترین زمان و توسط دقیق ترین روش ها محاسبه نموده و در اختیار کاربر قرار می دهد.
ظرفیت رویداد تکمیل شد.
از 150,000 تومان
شروع ۵ Amordaad ۹۸
۲۵ ساعت
سرفصل‌ها:
 • مقدماتي:
 • First Day – Basic Concepts
 • Mathematical modeling and simulation in chemical engineering.
 • Simulation, advantages and disadvantages.
 • Process design parameters and operating condition.
 • Simulation softwares in chemical engineering.
 • ASPEN HYSYS Palette introduction (streams, equipments, logical operation)
 • Second Day - Getting Started
 • Physical properties estimation & Case study analysis.
 • Simple separation simulation.
 • Simple reaction simulation.
 • Simple heat exchanger simulation.
 • Simple complete process simulation.
 • Third Day– Advanced features
 • Advance separation (absorbtion and distillation columns) simulation.
 • Advance reactor and shell and tube exchanger simulation.
 • Complete process simulation.
 • Selecting fluid package procedures.
 • Review and extra points.
 • پيشرفته:
 • Operations Overview
 • Case Studies
 • Complete Process Simulation
 • Catalytic Reaction
 • Optimization
 • Oil manager
 • Ethanol Plant (complete separation)
 • Reactive distillation
 • LNG
 • Piping
 • Utility
 • Automation (MATLAB & ASPEN HYSYS connection)

توضیحات:

عنوان رویداد
آموزش مقدماتی تا پیشرفته HYSYS


ظرفیت
۲۶ نفر

تاریخ شروع
۵ Amordaad ۹۸

زمان برگزاری
یکشنبه - ۹ الی ۱۴

مدت رویداد
۲۵ ساعت

مکان برگزاری
دانشکده مهندسی شیمی


ظرفیت رویداد تکمیل شد.