دوره آموزشی اکسل
اکسل یکی از برنامه‌های صفحه گسترده است. این نرم‌افزار، توسط شرکت مایکروسافت توسعه و پخش می‌شود.
ظرفیت رویداد تکمیل شد.
از 175,000 تومان
شروع ۲۲ Aabaan ۹۸
۲۴
سرفصل‌ها:
 • 1-Content headlines:
 • "Functions"
 • 1-iF
 • 2-Nested IF's
 • 3_sumif
 • 4-sumifs
 • 5-countif
 • 6-countifs
 • 7-vlookup exact match
 • 8-vlookup sorted list
 • 9-hlookup exact match
 • 10-hlookup sorted list
 • 11-absolute refrences
 • 12-iferror vlookup
 • 13-if and or
 • 14-subtotal
 • 15-offset
 • 16-index & match
 • 17-choose with vlookup
 • 18-concatenate
 • 19-T function
 • 20-N function
 • 21-Rand & randbetween
 • 22-min & max
 • 23-choose
 • 24-ceiling & floor
 • 25-upper & lower
 • 26-trim
 • 27-sumproduct
 • 28-vlookup columns
 • 29-Indirect
 • 30-Vlookup(indirect....)
 • 31-COMBINIG FUNCTIONS
 • 2-Content headlines:
 • "excel advanced"
 • 32-Insert custom cell formats
 • 33-SUBTOTAL
 • 34-Name Range
 • 35-Pivot Tables
 • 36-Tables
 • 37-Drop Down List
 • 38-Running Total
 • 39-Dynamic List
 • 40-Time Calculation
 • 41-Cell Formatting
 • 42-Conditional Formatting
 • 43-Filters
 • 44-Insert a Subtotal
 • 45-Group & Outline
 • 46-Text to Columns
 • 47-Flash Fill
 • 48-CONCATENATE with "&"
 • 49-Camera Tool
 • 50-Shapes & Smart Art
 • 51-Linking to External Files
 • 3-Content headlines:
 • "Excel in managing projects"
 • 52-Project Control Entries
 • 53-Making progress measurement system linked to external files
 • 54-Making Charts
 • 55-Measure progress with tables
 • 56-M o M
 • 57-Meeting Agendas
 • 58-Overall Progress
 • 59-dynamic S Curve
 • 60-To Do List
 • 61-Plannig Formats (DCI_ FBS- RAM- PLAN_ ACTUAL)
 • 62-Daily Report
 • 63-Weekly Report
 • 64-Monthly Report
 • 65-Document Management
 • 66-Hyperlink
 • 67-PROTECTION

توضیحات:

کد تخفیف 10 درصدی ثبت نام زود هنگام تا تاریخ 12 آبان 98: indexcelsoon-1098

کد تخفیف 15 درصدی ثبت نام گروهی زود هنگام تا تاریخ 12آبان 98: indexcelsoon-g1598

کد تخفیف 10 درصدی ثبت نام گروهی: indexcel-g1098

به همراه داشتن لپتاب الزامیست

در اخر دوره به متقاضیان مدرک تعلق خواهد گرفت

عنوان رویداد
دوره آموزشی اکسل


تاریخ شروع
۲۲ Aabaan ۹۸

زمان برگزاری
پنجشنبه و جمعه ۹ الی ۱۵

مدت رویداد
۲۴

مکان برگزاری
ساختمان ابوریحان


درباره مدرس:
احسان ظاهری
مهندس صنایع
-کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه امیرکبیر -عضو تیم مدیریت پروژه شرکت ساپکو -عضو تیم مهندسی قیمت شرکت ساپکو - بیش از 4 سال تدریس در دانشگاه های معتبر و مراکز صنعتی کشور
ظرفیت رویداد تکمیل شد.