آموزش نرم افزار COMSOL
نرم افزار COMSOL Multiphysics همه منظوره بوده و با استفاده از روش‌های حل عددی پیشرفته اقدام به مدل‌سازی و شبیه‌سازی مسائل فیزیک‌محور می کند.
ظرفیت رویداد تکمیل شد.
از 180,000 تومان
شروع ۶ Amordaad ۹۸
۲۴ ساعت
سرفصل‌ها:
  • آشنایی با پایه های شبیه سازی در اجزای محدود
  • معرفی نرم افزار و نحوه شروع کار با آن
  • معرفی پنجره ها و منوهای مختلف
  • آشنایی با نحوه ترسیم هندسه (Geometry)
  • مش بندی (mesh) و اعمال جنس و مواد مختلف (material)
  • تعریف توابع و پارامتر های گلوبال (Parameters – Variables )
  • تعریف فیزیک های مختلف و شرایط مرزی متناسب (Physics – Boundary Conditions)
  • حل همزمان و کوپل بین فیزیک های مختلف
  • استخراج نتایج از جمله نمودارها و انیمیشین
  • آشنایی با نرم افزار ارائه نتایج Tecplot

توضیحات:

عنوان رویداد
آموزش نرم افزار COMSOL


ظرفیت
۲۰ نفر

تاریخ شروع
۶ Amordaad ۹۸

زمان برگزاری
دوشنبه - ۱۶ الی ۲۰

مدت رویداد
۲۴ ساعت

مکان برگزاری
ساختمان ابوریحان


ظرفیت رویداد تکمیل شد.