کارگاه کشت سلولی
این کارگاه ویژه ی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی پزشکی خواهد بود.
ظرفیت رویداد تکمیل شد.
از 50,000 تومان
شروع ۱۶ Mehr ۹۸
۵ ساعت
سرفصل‌ها:
  • اصول اولیه کار در محیط کشت سلول
  • معرفی تجهیزات مورد نیاز
  • معرفی انواع سلول
  • آشنایی با انواع محیط کشت و اجزای آنها
  • بررسی آلودگی ها و روشهای استریل کردن
  • فریز و دفریز کردن سلول ها، تعویض محیط کشت، پاساژ دادن، شمارش سلولی

توضیحات:

مدرسان دوره: خانم زهره دارایی نژاد و خانم شیرین نور


عنوان رویداد
کارگاه کشت سلولی


ظرفیت
۱۲ نفر

تاریخ شروع
۱۶ Mehr ۹۸

زمان برگزاری
چهارشنبه ۸ الی ۱۳

مدت رویداد
۵ ساعت

مکان برگزاری
دانشکده مهندسی پزشکی


ظرفیت رویداد تکمیل شد.